17 Haziran 2021

Zül-Cenâheyn

Zikir ve Sohbet Meclisleri
6. Sayı

Zikir ve Sohbet Meclisleri

Tasavvufta zikir ve sohbet meclisleri müridin yetişmesine, manevîyatta yükselmesine vesile olan en önemli meclislerdendir. Mürid, mutlaka bu meclislere iki eli kanda dahi olsa iştirak etmelidir.

Ledünnî İlim
5.sayı

Ledünnî İlim

Sır ilmi denilen bu ilme ancak ehl-i şuhûd ve ehl-i irfân nail olabilir

Ne Olurdu
4.Sayı

Ne Olurdu

Güneşin harâretini, sıcaklığını Yaradan’dan ötürü Yaratılmışı sevmek için Kalbimde duysaydım

Mehdî Hakkında
4.Sayı

Mehdî Hakkında

Mehdî, bendendir, benim soyumdandır, benim kokumu taşır. Fâtıma’nın neslindendir.

Mahşer Yolu Tutacaksın
3.Sayı

Mahşer Yolu Tutacaksın

Dünyâlara sığmaz insan Bir mezara sığacaksın Anlatamaz bunu lisan Hesâbını alacaksın

Muhâsebe
3.Sayı

Muhâsebe

Hesaba çekilmeden önce hesabınızı görünüz” (Tirmizî, Kitâbu’l-Kıyâme/25)

Üç Ayların Manevi İklimine Doğru
2. Sayı

Üç Ayların Manevi İklimine Doğru

Allah’ım! Receb’i ve Şa‘bân’ı bize mübarek kıl ve bizleri Ramazân’a kavuştur

Tasavvuf yolunu tuttum giderim
1. Sayı

Tasavvuf yolunu tuttum giderim

Tasavvuf yolunu tuttum giderim Bütün kötülükleri attım giderim

Sünneti Seniyyenin Önemi
1. Sayı

Sünneti Seniyyenin Önemi

Çürük dallara, çöpe atılmış sapık fikirlere tutunmayalım!