Tufan ATMACA

Ben-i Adem´in Efendisi (s.a.s) ve Ayların Efendisi Ramazan

Ben-i Adem´in Efendisi (s.a.s) ve Ayların Efendisi Ramazan

Asrımızı aydınlatan ‘Hadislerle insanlığa sesleniş’ derslerinden nefsimize karşı nasıl tedbir alırız bilelim ve bu Ramazan Ayı sonunda onu yola getirmenin sevincine erelim ve vuslatına kavuşalım.

Değerli okuyucularımız yazımıza Rabbimizin Selam ismiyle başlıyor ve Ramazan-ı Şerif ayınızı tebrik ediyorum. Bu sene ilk sıkıntımızı Cuma namazlarımızdan uzak kalarak yaşadık. Bu kasvetli dönemde Allah Resulüne (s.a.s) tabii olmaktan başka bir çaresi ümidi kalmayan insanlığın bu Ramazan vesilesiyle O’nu (s.a.s) bulmasını dua ve niyaz ediyoruz. Bizler de bu mübarek Ramazan ayında o güzel ve zarif insan Peygamber Efendimizin (s.a.s) hidayet rehberliğine sarılarak iyilikler ve güzel hasletler kazanmamıza vesile olur inşallah.

Farz olan Ramazan orucu hakkında Kur’an-ı Kerim’de Hz. Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

“Ey iman edenler sizden evvelki (ümmet)lere yazıldığı gibi sizin üzerinize de oruç yazıldı (farz kılındı) …”(Bakara, 183)

İbn-i Abbâs (r.a)’dan, şöyle demiştir:“Resûlullah (s.a.s) insanların en cömerdi idi. Onun en cömerd olduğu zamanda Ramazan’da Cibril (a.s) ile karşılaştığı anlardı. Cibril, Ramazan’ın her gecesinde Resûlullâh’a mülâki olur, kendisiyle Kur’an-ı Kerim-i müdârese ederdi (ders yapardı, tekrar ederdi). Hakikat Resûlullah Cibril ile karşılaştığında bir mâniaya uğramadan devamlı esen rüzgârdan daha cömerd olurdu.”(Riyazü’s-Salihin, 1220. Hadis, C.2. S.784)

Dilerseniz O yüce Peygamberin örneğini önümüze örnek tutarak cömertliğimizi arttıralım. Tabii ki burada çok önemli olmasına rağmen zekâtın farzından veya verilecek olan fitreden bahsetmeyeceğim. O bilgileri alim ve hocalarımıza bırakarak Resulüllah’ın cömertliğinden; ben  size iki şey bırakıyorum onlara sarılırsanız dalalete düşmezsiniz (Tirmizî, Menâkıb:32; Hâkim, el-Müstedrek, 1/93), buyruğuna uyarak burada Zülcenâheyn Abdullah Demircioğlu’nun Hadis derslerinden örnek vererek yazımızı güzelleştirerek devam edelim. Yukarıda Kur’an ve Hadis-i Şerif örneğinde olduğu gibi iki en güzeli ve Ben-i Âdem’in Efendisi sallalahü aleyhi vesselemi ve ayların efendisi Ramazan-ı Şerif Ayını bir arada zikretmiştik. Şimdi de ahlakın zirvesi olan Resûlüllah Efendimizin cömertliğinin bir diğer meyvesi olan Hadisi Şeriflerle manevi iklimimizi zenginleştirerek yolumuza devam edelim.

Asrımızı aydınlatan ‘Hadislerle insanlığa sesleniş’ derslerinden nefsimize karşı nasıl tedbir alırız bilelim ve bu Ramazan Ayı sonunda onu yola getirmenin sevincine erelim ve vuslatına kavuşalım. Kâmil insan Abdullah Efendi’nin Hadis-i Şeriflerden süzerek sunduğu Fıkhı Sünne’den bazıları:

 

Duası makbul olanlar şunlardır;

  • Anne babanın duası.
  • Mazlumun duası.
  • Oruçlunun duası.
  • Misafirin duası.
  • Bir de mümin kardeşin gıyabında yapılan dua çok makbuldür. ‘Ya Rab bu mümin kardeşimi üzgün gördüm bir sıkıntısı var ona yardım et! (7 Mayıs 2014, Zülcenaheyn Abdullah Demircioğlu, Hadislerle insanlığa sesleniş.)

 

Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) Sabah ve Akşam Duası:

‘Bir kimse sabah kalktığında şöyle dua etsin; Allahümme bike esbahna (emseyna*) ve bike nahya ve bike nemutû ve ileyke nüşûr.’ *akşamladığında esbahna yerine emseyna der. Manası: ‘Ya Rab senin lütfu kereminle sabaha (akşama) kavuştuk, ölümümüzde hayatımızda senin lütfundandır, diriltildiğimizde sana döneriz.’

Dersten bir diğer hadis;

“Bir kimse gece yatarda yanında ertesi günün bir günlük iaşesi yanında olursa, o kişide dünya toplanmıştır.”

Dikkat edin Abidler için geceler hazinedir. (7 Mayıs 2014, Zülcenaheyn Abdullah Demircioğlu, Hadislerle insanlığa sesleniş.)

Yüce Önderimiz (s.a.s) Efendimize, Ümmetinin Mevlâsı Efendimize salât ve selâmımızı ilimler adedince salat selamlarımızı iletiyoruz. Zülcenaheyn Abdullah Demircioğlu duasını diliyor ve bizi bu yolun kabul edilmişlerinden kılmasını niyaz ediyor ve mürşidimizinteveccühüne mazhar olmayı arzu ediyoruz. Fatiha ve 3 İhlas-ı Şerifi buradaki zikredilenlerin ruhuna iletmenizi isteyerek, dualarınızda bizleri de unutmayacağınızı ümid ediyoruz. Ramazanın sizden ve bizden razı olmasını isteyerek duamızı tekrar ediyoruz; Ya Rab, Kurbiyeti İnsanı Kâmil nasip et ve ahiri da’vahüm ve enilhamdülillahi rabbil alemin!

Bâkî ve Kevserî selamlar …


Tufan ATMACA diğer yazıları