25. Sayı


25. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

Kıymetli okurlarımız bizleri kavuşturan Rabbimiz’e (c.c) sonsuz hamd, Habibine (s.a.s) sayısız salât u selâm olsun. Yeni bir sayı, yine bir vuslat. “Ayrılıklar olmasa kavuşmalar da olmazdı.” diyebilmek tesellimiz.Yine sevdiklerimizin bir kısmı bu dünyada, yanımızda olsalar da takdir-i ilâhi gereği çoğundanda ayrıyız. Onlarla da bir gün vuslattır ümidimiz… Başta Peygamber Efendimiz (s.a.s), diğer Peygamberler (a.s), Ashab-ı güzin (r.a) ve nice İslâm büyüklerimiz vuslata konu olan… Bizler, Allah Rasûlü’nü ne gördük, ne de sesini duyduk... Ama bizlerden Sahâbîlerine bahsediyor olması, “Âhir zamandaki ümmetim!” diye hitap ediyor olması gönüllerimizde tatlı bir hüzün bırakıyor. O’na (s.a.s) kavuşma ümidimizi artırıyor. Ve bizleri ikaz etmesi, “Öyle bir zaman gelecek ki!” ifadeleriyle başlayan, nebevî bir mucizeyle etrafımızdaki fitnelerden bizi uyarması ne güzel! Bize kusurlu amellerimize rağmen kıyme...


Tasavvufun Gayesi Nedir?
25. Sayı

Tasavvufun Gayesi Nedir?

Şeyh et-Tehânevî şöyle der: “(İnsanların dillerinde dolaşan) keşifler, olağanüstü durumlar, tasarruflar, rüya ve diğer birtakım haller, tasavvufun amacı değildir. Şu bir gerçektir ki ...

Kutbu’l-Aktâb
25. Sayı

Kutbu’l-Aktâb

Sözlükte ‘kutb’ kelimesi (çoğulu aktâb) “değirmenin mili, eksen demiri, eksen; gökyüzünün kuzey yarım küresinde bulunan y&...

Cenâb-ı Allah’ı Sesli Zikir (Cehrî Zikir) – 5
25. Sayı

Cenâb-ı Allah’ı Sesli Zikir (Cehrî Zikir) – 5

Sekizinci Hadis: el-Beyhakî, Hz. Enes’in (r.a.) şöyle dediğini tahric etmiştir. Rasûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: “Cennet bahçelerine uğradığınız zaman, oradan istifade ediniz....

Diyalog
25. Sayı

Diyalog

  Abdullah Demircioğlu, Zaman Yaklaşıyor,  Eskişehir 2012.   Son bir kaç senedir, diyalog meselesi ortaya atılmıştır. Bu kelime aslında bize yabancıdır. Latince asıllı ol...

Na’t-ı Şerîf
25. Sayı

Na’t-ı Şerîf

O’nu (s.a.s) anlatmaya ne söz yeter, ne kalem! O (s.a.s) “Sen olmasaydın ben bu kâinatı yaratmazdım” sözünün muhatabı… O (s.a.s) gökyüzünün Ahmed’i, Yeryü...

Hz. Peygamber ve Yetim
25. Sayı

Hz. Peygamber ve Yetim

Hz. Peygamber, yetime, yoksula ve yolcuya infakta bulunan zengini övmüş; onların hakkını yiyeni ise kötülemiştir. “Kim bir yetimin yiyeceğini ve içeceğini üstlenirse, affedilmeyecek günah işl...

İslâm Medeniyetinde Tekke
25. Sayı

İslâm Medeniyetinde Tekke

İslâm medeniyetinin temelinde üç terim vardır: Allah, Müslüman ve mescid. Buna dördüncü terimi eklemek istersek o da peygamberdir. Peygamber, insanlara, nasıl Müslüman olunacağını, Allah’...

...Peygamberin Şairi – Hassan b. Sabit (r.a)
25. Sayı

...Peygamberin Şairi – Hassan b. Sabit (r.a)

Ben-i Âdem’in Efendisine (s.a.s), Şiirlerin Efendisi olan Na’tlar (14) Şâirun-Nebî veya Peygamberin Şairi – Hassan b. Sabit (r.a) Rahman ve Rahim olan yüce Allah’ın ...

Divan-ı Kebir´den...
25. Sayı

Divan-ı Kebir´den...

Allah, insanı, can kuşu kafesinin demirden olmasından korusun! (c.11. 568) • Ay yüzlü sevgili gelince, canın ne değeri kalır, onun yanında can kim oluyor? Gün doğunca, artık gece bekçisini...

Rabbim, Bunu Boş Yere Yaratmadın...
25. Sayı

Rabbim, Bunu Boş Yere Yaratmadın...

Rabbimiz bizi, insanları yarattı. Dünya misafirhanemize yerleştirdi. Nasıl yaşayacağımız gerektiğini kılavuzumuz olan Kur’an-ı Kerimde bildirdi. Bu yaşayış kurallarını pratiğe dönüştüren bir ...

Zeki, Dikkatli, Gözlemci ve Yorumcu
25. Sayı

Zeki, Dikkatli, Gözlemci ve Yorumcu

“Resulüm! De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da, daha öncekilerin akıbetleri nice oldu, görün. Onların çoğu müşrik idi.”[Rûm, 42] Misyonu olan bilgin ve bilge bir insanın içinde yaşadı...