24. Sayı


24. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

Merhabalar gönül dostlarımız, “İnsan, nisyan ile maluldür” denilmiştir. Bazen Rabbini, Peygamberini, hakkı-hakikati, yapılan bir iyiliği, bazen de kendisine tevdi edilen “emaneti” unutur insanoğlu… Beden ülkesi maddi ve manevi unsurlarıyla birlikte emanettir bizlere. Onu hor kullanamaz, haram yollara süremez, Yaradan’dan gayrısına sevk edemeyiz. İlahî ente maksûdî ve rızâke ve likâike matlûbî sözlerini terennüm eder diller, Ve âtinâ mahabbeteke ve ma‘rifetek niyazıyla vâsıl ilallâh olmak murâd eyler gönüller. Emanet, Cenâb-ı Hakk’ın insana yüklediği kulluk bilinci ve sorumluluğu… “el-Emîn” Hz. Peygamber’in kemâl sıfatlarından birisidir. Çünkü Rabbinin emanetini layıkıyla yerine getirendir O… Peki, kişinin rahat ve huzur içerisinde hayatını idame ettirdiği, düşüncesini özgürce ifade edip ibadetlerini yerine getirebildiği vatanı kendisine bir emanet değil midir? Hem...


Nefsin Kötü Hasletlerinden Haset
24. Sayı

Nefsin Kötü Hasletlerinden Haset

Kur’ân-ı Kerimde hasetten bahseden bazı âyet-i kerimelerde Rabbimiz (c.c) şöyle buyurmaktadır: “Ehl-i Kitaptan birçoğu, hak kendilerince besbelli olduktan sonra, ruhlarındaki hasett...

Her An Gidecek Gibi Yaşamak…
24. Sayı

Her An Gidecek Gibi Yaşamak…

Her an gidecek gibi yaşamak gerek... Her an göçecek, veda edecek gibi yaşamak gerek. Nasıl ki doğduğumuzda kulağımıza ezanlar fısıldanır, öldüğümüzde namazımız kılınır. Öyle de kısadır haya...

İsmail Rûmî Kadirî Âsitânesi
24. Sayı

İsmail Rûmî Kadirî Âsitânesi

Dergâha vardığınızda ilk dikkatinizi çekecek levha, öğüt almak ya da vermek için başka lafa hacet bırakmayan bir çift zarif sözdür: “Edeb Yâ Hû…” Tarikat kurusu pîrin tür...

Kıssadan Hisse
24. Sayı

Kıssadan Hisse

Başka Duâ Bilmez misin? Bir şahıs Harem-i Şerîf’in kapısında, “Ey doğrulara yardım eden, haramlardan kaçınanları koruyan Allah’ım!”diyerek hep aynı duâyı okuyordu. O...

Kişi Noksanını Bilmek Gibi İrfan Olmaz
24. Sayı

Kişi Noksanını Bilmek Gibi İrfan Olmaz

Şöyle bir kıssa anlatılır: Bektâşî, Mevlevî’ye sormuş: - Sizin hırkanızın yenleri neden bu kadar geniş olur?Mevlevî: - Başkasında gördüğümüz kusurları gizlemek için,diye cevap vermiş ...

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 11. Mektubu
24. Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye 11. Mektubu

Kendisine müştâk olanların damarlarında muhabbetini devr-i dâim ettiren kâinatın ve cümle feleklerin müdevviri ve yegâne hâlıkı ve rabbi Cenâb-ı Zü’l-celâl, ve’l-kemâl, ve’l-cemâl...

Mü’min Kul ve Dünyanın Hali - Pîr Abdülkâdir Geylânî (k.s)
24. Sayı

Mü’min Kul ve Dünyanın Hali - Pîr Abdülkâdir Geylânî (k.s)

İman sahibi, dünyalık adamlar arasında bir garip kişidir. Zâhid olan, âhirette bir zavallı gibidir; çünkü onun arzusu âhiretin güzelliği değildir, efendisidir. İrfan sahibi ise, Zât-ı İlâhîden gayr...

Rabbi Erinî…
24. Sayı

Rabbi Erinî…

Tasavvufî düşüncenin klasiklerinden olan Menâzilu’s-Sâirin’in yazarı Abdullah Herevî bu eserinde yolculuğun yüz basamaklı merdivenini anlatır. Bu merdivenin ilk basamağı yakaza (uyanmak...

Ricâlü’l-Gayb
24. Sayı

Ricâlü’l-Gayb

Ricâlü’l-gayb, Arapça iki kelimeden oluşan bir terkiptir. ‘Racül’(çoğulu ‘ricâl’) kelimesi; adam, erkek, er, adamlık, olgun ki&#...