15 Haziran 2024
Nurdan ADAK

İhlas Suresinin Fazileti

İhlas Suresinin Fazileti

Her kim İhlâs sûresini elli defa okursa, Allah onun elli yıllık günahlarını bağışlar.(Dârimi, Fezâilü’l-Kur’ân, 24.)

İhlâs sûresi toplamda 4 ayetten 15 kelime ve 47 harften oluşmaktadır. İhlâs sûresi  Mekke döneminde nazil olmuştur. İhlâs sûresi, Hz. Allah'ın varlığını, birliğini, eşi ve benzeri olmadığını, her şeyin O’na muhtaç olduğunu O’nun ise hiçbir şeye muhtaç olmadığını bizlere anlatır. Kur'an-ı Kerim içerisinde 112. sûre konumundadır.

            İhlâs sûresinin pek çok fazileti vardır. Bu sûrenin önem ve faziletini bizzat Hz. Peygamberden öğrenelim. Efendimiz, şöyle buyurmuştur: “Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir”(1) Yani İhlâs sûresini üç kez okuyan bir hatim sevabına nail olur.

            İhlâs sûresi, Cenab-ı Allah’ın sıfatlarını kendinde toplamış ve O’nu bize en iyi anlatan sûredir.Hazreti Aişe (r.anhâ) anlatıyor: Rasûlullah (s.a) askeri bir birliğin başına bir adamı komutan yapmıştı. Bu zat arkadaşlarına namaz kıldırırken, her seferinde kıraatını İhlâs sûresi ile tamamlıyordu. Döndükleri zaman durumu Rasûlullah’a (s.a) söylediler. Efendimiz de:
Sorun ona niçin böyle yapıyormuş? diye buyurunca o:

– İhlâs sûresi, Allah-û Teâla’nın sıfatlarını kendinde toplamıştır. Ben onu okumayı çok seviyorum, diye cevap verdi. Rasulullah (s.a):

“Ona haber verin, Allah-û Teâla da onu seviyor.”(2)

            Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûreyi her namazda okuyan bir sahâbîye, “Onu sevmen seni cennete götürür”(3) müjdesini vermiştir.

            Bir başka hadis-i şerifte de Rasûlullah (s.a) şöyle buyurmuştur:

–“Kim -Kul hüvallahü Ehad- suresini tamamlayıncaya kadar 10 defa okuyacak olursa, Allah ona cennette bir köşk bina eder. Her kim yirmi defa okursa, bu sebeple Cennette onun için iki köşk yapılır. Kim de onu otuz defa okursa, bundan dolayı Cennette onun için otuz köşk yapılır.”

Bunun üzerine Hazreti Ömer (r.a):

O halde ey Allah’ın Rasûlü! Biz de çok okuruz” deyince, Rasûlullah (s.a):

“Allah’ın mükâfatı (gücü ve cenneti) daha geniştir." (4)

            Kulun en büyük amacı, alemlerin rabbi olan Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır.O’nun razı olması kul için yeterlidir.Rasûlullah (s.a) buyurdu ki“Her kim farz namazının arkasından on kere İhlâs sûresini okursa, muhakkak ki Allah-u Teâlâ o kişiye rızasını ve mağfiretini vacip kılar.”(5)

            Eve girerken İhlâs sûresini okuyan fakirlik görmez. Günlerden bir gün sahabelerden birisi fakirlikten ve geçim sıkıntısından Peygamberimize şikâyette bulundu. Efendimiz de ona:

Evine girdiğin vakit kimse varsa selam ver. Kimse yoksa kendine selam ver ve bir defa İhlâs sûresini oku,” buyurdu. Bu kimse Peygamberimizin bu emrini yerine getirdi. Allah-û Teâla ona öyle bol rızık verdi ki komşularına dağıtmaya başladı.(6)

            Bizim en büyük düşmanımız olan şeytan her gün günah işlememiz için gayret eder. Ancak bizler Rabbimizin rızasını kazanmak için günahlardan sakınmaya çalışırız. İşte bu noktada Efendimiz şöyle buyuruyor: Kim günahlardan sakınmak şartıyla sabah namazından sonra 12 defa İhlâs sûresini okursa, Kur'an’ı dört defa okumuş gibi sevap kazanır ve yeryüzü halkının en faziletlisi olur.”(7) Ayrıca “Her kim İhlâs sûresini elli defa okursa, Allah onun elli yıllık günahlarını bağışlar.”(8)1 Buhârî, Tevhîd, 1.

2 Buhârî,Tevhîd, 1.

3 Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân, 11.

4 Dârimî, Fezâilu’l-Kur’ân, 24.

5 Gümüşhanevi, Râmuzu’l-Ehâdîs, s.438.

6 Kurtubî, Câmi’ul-Ahkâmi’l-Kur’ân, 20/224.

7 Taberânî, Mu’cemü’s-sağir, 111.

8 Dârimi, Fezâilü’l-Kur’ân, 24.

 


Nurdan ADAK diğer yazıları