Zakir

Estağfirullah Tevbe - Eşrefoğlu RÛMÎ

Estağfirullah Tevbe - Eşrefoğlu RÛMÎ

Geldim kapına geldim Estağfirullah tevbe

Hep fesad işlerime

Estağfirullah tevbe

Yaman teşvişlerime

Estağfirullah tevbe

 

Gözümün baktığına

Gönlümün aktığına

Kulağım çaktığına

Estağfirullah tevbe

 

Dilimin gıybetine

Nefsimin lezzetine

Hep azam lezzetine

Estağfirullah tevbe

 

Bildim suçumu bildim

Döndüm Çalab’ım tuttum

Geldim kapına geldim

Estağfirullah tevbe

 

Benden suçumu sorma

Ayıbım yüzüme urma

Mahrum beni döndürme

Estağfirullah tevbe

 

Settaru’l-uyûb sensin

Gaffaru’z-zünûb sensin

Fettâhu’l-kulûb sensin

Estağfirullah tevbe

 

Gerçi kim günahım çok

Rahmetin dahi artuk

Asine kapun açık

Estağfirullah tevbe

 

Nefs bendine tutuldum

Şeytana esir oldum

Her hata kim ben kıldım

Estağfirullah tevbe

 

Eşrefoğlu Rûmî’nin

Şol çok günahlarının

Kefaretidir anın

Estağfirullah tevbe

 

Tevbeyi tacil edin

Gelin cennete gidin

Ey mü’minler siz edin

Estağfirullah tevbe

 

Arzu yılanlarının

Canları soktuğunun

Tiryaki ol ağunun

Estağfirullah tevbe


Zakir diğer yazıları