Zakir

Bu yüce dinin duvarlarını yükseltmek için kim yardım edecek?

Bu yüce dinin duvarlarını yükseltmek için kim yardım edecek?

Küfür ve nifak ehlinin belini kırmaya kim koşacak?

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in kurduğu din binasının duvarları düşme tehlikesi arz etmekte ve yapıcısından imdat istemektedir. O din denizinin suyuna gelince kurumak üzere. O yüce dinin emri ge­reğince ibadet edilmesi gereken Zât’a gereği gibi ibadet edilmemekte. Eden varsa pek az; çoğu ibadetine riya ve nifak karıştırmakta.

Bu yüce dinin duvarlarını yükseltmek için kim yardım edecek? Küfür ve nifak ehlinin belini kırmaya kim koşacak?

Konuştuğum, bir bilgiye dayanmakta. Öyle bir hâldeyiz ki, hâli­mizi daha açık anlatmaya imkânımız yok. Bu durumu, bir dünyalık sahibine öğretmek kabil olmadığı gibi derdimizi ifşa edecek kimseyi de bulamıyoruz.

eş Şeyh es Seyyid Pir Abdulkadir Geylani Hz.


Zakir diğer yazıları