Dualar Zikirler

“Bana ruhumu geri veren, vücudumu afiyette kılan ve kendisini zikretmeğe müsaade eden, Allah’a hamd olsun.” (el-Ezkâr, 21)

Uykudan Kalkınca Okunacak Duâ

 

Peygamberimiz sallallâhü ‘aleyhi ve sellem uykudan kalkınca şöyle derlerdi:

 

الـحـد لله الذى احـيانا بعد ما اماتـنا واليه الـبـعـث والـنـشـور

 

Okunuşu:

“el-Hamdü lillâhillezî ahyânâ ba’de mâ emâtenâ ve ileyhi’l-ba’sü ve’n-nüşûr”

Anlamı:

“Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah’a hamd olsun. Ölümden sonra dirilmek haşr ü neşr olmak da yine Allah’ın huzurunda olacaktır.” (Ebû Dâvud, Tirmizi, İbn Mâce’den naklen, Tuhfetü’z-Zâkirîn, 72)

 

Resûl-i Ekrem sallallâhü ‘aleyhi ve sellem Efendimiz yine buyurmuşlardır ki:

“Sizden biriniz uykudan uyandığı zaman şöyle desin:

 

الحمد لله الذى رد على روحى وعافانى فى جسدى واذن لى بذكره

 

Okunuşu:

“el-Hamdü lillâhillezî radde ‘alâ rûhî ve ‘âfânî fî cesedi ve ezine lî bi zikrihî”

Anlamı:

“Bana ruhumu geri veren, vücudumu afiyette kılan ve kendisini zikretmeğe müsaade eden, Allah’a hamd olsun.” (el-Ezkâr, 21)

 

“Kulun uykudan kalkınca söyleyeceği şeylerin en sevimlisi:

 

سـبـحان الذى يـحـيى الـمـوتـى وهو عـلى كـل شـىء قـديـر

 

Okunuşu:

“Sübhânellezî yuhyi’l-mevtâ ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr”

Anlamı:

“Ölüyü dirilten Allah’ı tesbîh ederim ve O, her şeye kadirdir” demesidir. (Ebû Dâvud, Vitr, 32)

 

Sabah Namazına Kalkmak İçin

Ebû Hüreyre radıyallâhü ’anhdan rivâyet olunduğuna göre Nebiyy-i Ekrem sallallâhü ‘aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Sizden herhangi biriniz uykuda iken şeytan ense kökünüze üç düğüm atar. Her bir düğümü bağladıkça: “Sen yat yat, daha gece uzundur” diyerek attığı düğümün üzerine eliyle vurur. Eğer bir kimse uykudan uyanır da Allah’ı zikreder, hatırlarsa bu düğümlerden biri çözülür, abdest alırsa biri daha çözülür, namaz kılarsa birisi daha çözülür ve zinde ve neşeli olarak ve tertemiz bulunarak, sıklet ve tembellik gibi şeylerden uzak olarak sabaha çıkmış olur. Böyle yapmayıp da güneş doğuncaya kadar gaflet üzere yatarsa vücudu habîs ve tembel olarak sabaha çıkmış olur.” (Buhârî, Teheccüd/12; Müslim, Müsâfirîn/207; Ebû Dâvûd, Tatavvu’/18)

 

Abdullah bin Mes’ud radıyallâhü ’anhdan gelen rivayette ise Nebiyy-i Ekrem sallallâhü ‘aleyhi ve sellem Efendimiz’in huzurunda geceden uykuya dalarak ta güneş doğuncaya kadar uyuyup sabah namazına kalkmayan kimse zikredilse:

“O kimsenin kulağına şeytan bevl etmiştir, buyururlardı.” (Buhârî, Teheccüd/13)

 

Nebiyy-i Ekrem sallallâhü ‘aleyhi ve sellem Efendimiz:

 

ان الـصـبـحـة تـمـنـع الـرزق

 

Okunuşu:

İnne’s-sûbhate temne’u’r-rizga”

Anlamı:

“Muhakkak sabah namazı ile güneş doğması arasında bulunan rızık taksimi zamanını uykuda geçirmek rızkın bir kısmına mani olur,” buyurmuşlardır. (İbn Hanbel, Müsned, 1/73)

 

بـسـم الله حـسـبـى الله تـوكـلـت عـلـى الله لا حـول ولا قوة الا بالله

 

Okunuşu:

“Bismillâh hasbiyallâh tevekkeltü ‘ale’l-lâh lâ havle velâ kuvvete illâ billâh”

Anlamı:

“Allah’ın adıyla! Allah bana kâfidir. Allah’a tevekkül ettim. Allah’a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur.” (Ebû Dâvud, Tirmizî, Neseî’den el-Ezkâr, 24) duasını da sabah kalkıldığında okumalıdır.


Zakir diğer yazıları