15 Haziran 2024
Zakir

Dualar, Zikirler…

Dualar, Zikirler…

Allah bize kâfidir, o ne güzel vekildir!” buyurdu. Mü’minler de böyle söylediler. (Buhârî)

* Abdullah b. Abbas radıyallâhü anhümâdan rivâyete göre Peygamber Efendimiz’in dualarından biri şu duâ idi:

 

اللهم اجعل فى قلبى نورا وفى بصرى نورا وفى سمعى نورا وعن يمينى نورا وعن يسارى نورا وفوقى نورا وتحتى نورا وامامى نورا وخلفى نورا واجعل لى نورا

وفى رواية : عصبى ولحمى ودمى وشعرى وبشرى كان يقوله فى دعائه.

 

Okunuşu:

(Allâhümmec‘al fî kalbî nûran ve fî basarî nûran ve fî sem’î nûran ve ‘an yemînî nûran ve ‘an yesârî nûran ve fevkî nûran ve tahtî nûran ve emâmî nûran ve halfî nûran vec’al lî nûran

Ve fî rivâyetin: ‘Asabî ve lahmî ve demî ve şa’rî ve beşerî kâne yekûlü fî du’âihî)

 

Anlamı:

“Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, kulağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üstümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.” (Buhârî, De’avât, 9; Müslim, Müsâfirîn, 181)

 

* Muğîre bin Şu’be’den rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellemin dualarından biri de şu idi:

 

لااله الاالله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير

اللهم لامانع لما اعطيت ولامعطى لما منعت ولاينفع ذا الجد منك الجد

 

Okunuşu:

(Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerike leh lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve ‘alâ külli şey’in kadîr

Allâhümme lâ mâni’a limâ e’dayte ve lâ mu’dıye limâ mena’te ve lâ yenfe’u ze’l-ceddi minke’l-ceddü)

 

Anlamı:

“Başka bir ilâh yok, ancak Allah var. O’nun şeriki/ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd/övgü de O’nundur. O her şeye kâdirdir/gücü yetendir.

Allah’ım! Senin verdiğine engel olacak yoktur, vermediğini de verecek yoktur. Ve servet sahibi olanlara servetleri, sana karşı bir fayda veremez. (Buhârî, Ezân, 155, Deavât, 18; Müslim, Salât,193; Tirmizî, Salât, 108; Muvattâ’, Kader, 8; İbn Hanbel, Müsned,3/87)

 

* Abdullah b. Abbas radıyallâhü anhümâdan rivâyete göre Resûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve selleme bazı kimseler gelip:

“İnsanlar (Hendek savaşında müşrikler), sizinle muharebe etmek için adam ve silâh toplamışlar, hazırlık yapmışlar. Onlara mukabele edecek derecede kudretiniz yoktur. Onlardan sakınınız” diye korkutmak istediklerinde Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz:

 

حسـبـنـا الـلـه ونـعـم الـوكـيـل

 

Okunuşu:

(Hasbünallâhü ve ni’me’l-vekîl)

 

Anlamı:

“Allah bize kâfidir, o ne güzel vekildir!” buyurdu. Mü’minler de böyle söylediler.” (Buhârî)


Zakir diğer yazıları