20 Haziran 2024
Zakir

Dualar ve Zikirler

Dualar ve Zikirler

Rabbenâ ve leke’l hamd. Hamden kesîran tayyiben mubâraken fîh” (Rabbimiz! Övgüler ancak sanadır. Övgülerin en çoğu, en temizi, en mübarek olanı...

Allâhümme Ecirnî Mine’n-Nâr…

Bu dua ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Sabah namazını kıldığında hiç kimseyle konuşmadan önce yedi defa:

اللهم اجرنى من النارAllâhümme ecirnî mine’n-nâr / Allah’ım, beni cehennem ateşinden koru!’ de. Eğer o gün ölürsen Allah senin için Cehennem ateşinden koruyucu bir berat yazar.

 Akşam namazını kıldığında hiç kimseyle konuşmadan önce yedi defa:

اللهم اجرنى من النار Allâhümme ecirnî mine’n-nâr / Allah’ım, beni cehennem ateşinden koru!’ de. Eğer o gece ölürsen Allah senin için Cehennem ateşinden koruyucu bir berat yazar.”  (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 234)

 

Yerde Gökte Zarardan Korunma Duası

Osman İbn-i Affân’dan (r.a) rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.s) şöyle buyurdu:

“Kim her sabah ve her akşam üç defa:

باسم الله الذى لايضر مع اسمه شيء فى الارض ولا فى السماء وهوالسميع العليم

Bismillâhillezî lâ yedurru me’asmihî şey’ün fi’l-ardi velâ fi’s-semâ’ ve hüve’s-semîu’l-alîm.

(İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın adıyla. O her şeyi duyar ve bilir.) derse, ona hiçbir şey zarar vermez.” (Ebû Dâvûd, Edeb/101; Tirmizî, Daavât/13)

 

 

Hamden Kesîran Tayyiben Mubâraken Fîh 

Rifaa b. Rafi’ (r.a) anlatıyor:

Bir gün Rasûlullâh’ın (s.a.s) arkasında namaz kılıyorduk.

Nebi (aleyhisselam) rukûdan başını kaldırıp:

”Semi’allâhu limen hamideh” dedi.

Bir kişi arkasından:

ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيــبا مباركا فيه

Rabbenâ ve leke’l hamd. Hamden kesîran tayyiben mubâraken fîh

(Rabbimiz! Övgüler ancak sanadır. Övgülerin en çoğu, en temizi, en mübarek olanı...)

Rasulullah (s.a.s) namazı bitirince sordu:

”Onu kim söyledi?”

Bir adam:

”Ben...” deyince,

Nebi (s.a.s) şöyle buyurdu:

”Otuzdan fazla meleği, onu yazmak için birbiriyle yarışırken gördüm.” (Buhârî, Sahîh, hadis no: 766)

 


Zakir diğer yazıları