Editör

Bu Dünya Dar-ı Gaflettir

Bu Dünya Dar-ı Gaflettir

Devâm et zikr-i Yezdâne sakın dîvane boş gezme Haberdâr ol ki erişti vakit âhir zamandır ha...

Bu dünyâ dâr-ı gaflettir, rahatı hep yalandır ha
Bilirsin âhiri fâni vefâsız bir cihândır ha
Sivânın rengine hiç bakma, mevti dâimâ zikret
Elinde var iken fırsat, gönlünü gel uyandır ha
Büyük söz söyleme kıl ictinâb yıkma gönül bir dem
Uyup nefse gönül yıkmak âşıklara ziyandır ha
Îtimâd etme adüvvdur sana bu nefs ile şeytan
Uyup bunlara hiç gitme, yarı yolda koyandır ha
Görünür türlü zînetle gözüne gerçi bu dünya
Bakıp nakşına aldanma, bekâsı yok yalandır ha
Nakş-ı dünyaya aldanan, bunun zevkin dâim sanar
Bilmezler tez geçer, gölge gibi bir sayebândır ha
Hüdâ âşıkları hiç meyl-i ağyâr eylemezler kim
Mâlumdur meyl-i ağyâr eylemek dâim yamandır ha
Devâm et zikr-i Yezdâne sakın dîvane boş gezme
Haberdâr ol ki erişti vakit âhir zamandır ha
Bilir misin duhûl eden Hüdâyî cennete kimdir
Tutup emr-i ilâhîyi kulağına koyandır ha.
 
Hacı Ömer Hüdâi Baba Köğengi (k.s.)
 
 


Editör diğer yazıları