17 Haziran 2021

Genç KALEMLER

Peygamber Efendimiz ve Zühd Hayatı
7.Sayı

Peygamber Efendimiz ve Zühd Hayatı

Bir arpa ekmeği ve kokusu değişmiş bir miktar iç yağıyla Rasûlullâh’ın (s.a.s) yanına gittim...

Şemâil-i Şerîf
7.Sayı

Şemâil-i Şerîf

Ne uzun ne kısa, kararında boy Soyu İbrahim’den ne asil bir soy Saçları hoş, siyah, dalgalı bir koy

Aşk Damlaları - Serkan KAMACI
6. Sayı

Aşk Damlaları - Serkan KAMACI

Allah’ta yok olmak ve O’nda var olmaktır.

Hakikate Açılan Pencere, Örtünme
6. Sayı

Hakikate Açılan Pencere, Örtünme

Ama gece de bir “örtüdür”. Dünyayı kuşatan, Rahmân’a menfez açan

Dört Halifeden
5.sayı

Dört Halifeden

Cenâb-ı Hakk’tan başka hakiki sığınak yoktur. Ecel erişmeden yapabileceğiniz hayırlı işler için acele ediniz.

Genç Kalemler - Zuhûr-i Aşk
4.Sayı

Genç Kalemler - Zuhûr-i Aşk

Men çî gûne hûş dârem pîş-ü pes, çün nebâşed nûr-i yârem pîş-ü pes!

Tasarrufta Bulunmak
3.Sayı

Tasarrufta Bulunmak

Bir gece yarısı Geylânî Hazretleri abdest alıyorken birden takunyasını çıkararak karanlığa doğru fırlatır....

Kalk Arkadaş
3.Sayı

Kalk Arkadaş

İnsanın unuttuğu Allah’ı zikredelim

Peygamberimizden Oruçla İlgili Cevaplar
3.Sayı

Peygamberimizden Oruçla İlgili Cevaplar

Bir adam Rasûlullâh’a (s.a.s): “Yâ Rasûlallâh! Ben oruçlu olduğumu unutarak yedim ve içtim” dedi. Rasûlullâh (s.a.s): “Sana, Allah yedirmiş ve içirmiştir” buyurdu.