37. Sayı


37. Sayı 'nın henüz PDF'i eklenmedi. Lütfen daha sonra tekrar ziyaret ediniz.

es-selâmu aleyküm ve rahmetullâh

Merhabalar gönül dostlarımız; siz kıymetli okurlarımızla bir sayıda daha hemhâl olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah (c.c) ve Rasûlü’nün (s.a.s) muhabbetini kalplere nakşetmeye çalışan birbirinden değerli yazılarla Cenab-ı Allah’a giden yolda okuyucuya doğru rehberlik edebilme gayesiyle huzurunuzdayız. Mezhep imamımız İmam-ı A‘zam Ebû Hanifehazretleri ne de güzel ifade etmiş, "Sünnet olmasaydı, hiçbirimiz Kur'an'ı anlayamazdık." Bu sayımızda sahabe efendilerimizden Abdullah İbn-i Ümmü Mektûm ve büyük hadis alimi İmam-ı Buhari Hazretlerini tanıtmaya çalıştık. Pir Abdülkadir Geylanî ve Abdurrahman Halis Kerkükî Hazretlerinden, meşayıhımızdan Ömer Hüdai Köhengi ve Hacı Mustafa Hayri Öğüt Efendi Hazretlerinden de alıntılarla gönüllere dokunmak istedik. Tasavvufun inceliklerini anlatan muhtelif yazı ve şiirlerle “ihvan”, “murakabe”, “ihlas ve ihsan” kavramlarını ele aldık. Muhterem Abdullah Demirc...


Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (31. Mektup)
37. Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (31. Mektup)

Ma’bûdumuz, maşûkumuz, mahbûbumuz kendisiyle vücûd bulduğumuz, ibadet ve taatların, hamd ü senâların sadece kendisine hasrolunduğu, ta’zime, tesbîhe, tenzihe ve tehlile lâyık bizlerin t...

İhvan
37. Sayı

İhvan

Salih kullarını çok seven ve onlar tarafından çok sevilen, müminlerin gönüllerini birleştiren ve onların aralarını bulup kaynaştıran Allah’ a sonsuz hamd ü senalar olsun. Bizim sıkıntıya ...

Der İsen Mürşid-i Kâmil Bulunmaz Bu Asırlarda…
37. Sayı

Der İsen Mürşid-i Kâmil Bulunmaz Bu Asırlarda…

Anadolu; erenler, ârifler diyarıdır. Bu ârif zâtlardan birisi de 19.yüzyılda yaşamış Kâdirî şeyhlerinden Hamdî Efendi’dir. Kaynaklarda hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Hamdî Efendi 18 Eylü...

Ben (aşk yolunda) Bâde İçenlerdenim
37. Sayı

Ben (aşk yolunda) Bâde İçenlerdenim

"Ey Müslümanlar! Bu ne haldir? Ben kendi hâlimde şaşkınlık içindeyim. Bazen aşık-ı şeydâyım, bazen de bir mecnûn-u rüsvayım. Bazen mekansız bir fakir, bazen de zamanın sultânıyım. Zira ben aşk...

İlimlerde Terimler
37. Sayı

İlimlerde Terimler

Terim; ilim, sanat, meslek gibi alanlarda sözlük anlamıyla bir açıdan uyumu olsa da esas itibarı ile daha sınırlı ve daha özel bir mana kazandırılmış sözcüklerdir. Terimler sadece o ilim dalının, s...

Allah İçin Sevmek
37. Sayı

Allah İçin Sevmek

Esti ilahi bir meltem yeli Aldı aklımı etti beni deli Cemalini gördüğümden beri Karşılıksız sevdim ben seni   Dünyama doğdu şarktan bir güneş Sardı gönlümü nurdan kor a...

Biraz Düşünelim mi?
37. Sayı

Biraz Düşünelim mi?

Tüm dünya korona virüsü ile mücadele ediyor. Diyebiliriz ki her kafadan bir ses çıkıyor. Kimi dünya nüfusu azaltılmaya çalışıyor derken, kimi dünya bu kadar günahı taşımıyor artık diyor. Buna karşı...

Bu Gece Bir Rüya Gördüm
37. Sayı

Bu Gece Bir Rüya Gördüm

Efendimiz aleyhisselât-u vesselâm’ın Sahîh-i Buhârî’de rivayet edilen (Ta’bîr 48) Peygamber Efendimizin rüyasını anlattığı hadis-i şerifini siz değerli okurlarımızla paylaşmak ist...

İlâhî Dîdârınla Eyle İrşâd
37. Sayı

İlâhî Dîdârınla Eyle İrşâd

İlâhî dîdârınla eyle irşâd Ya Rabbi kıl cemâlinle beni şâd Ederse her ne matlûb sen verirsin Zikrini kim ki eyler ise mu'tâd Recâ kuldan atâ senden İlâhî Hidayet kıl olam ben sana abb...

İslam Dini ve Engellilik
37. Sayı

İslam Dini ve Engellilik

Engelli kavramı; toplumsal, bireysel ve sosyal sonuçları olan bir kavram olarak literatürde yer almaktadır. Genel anlamda engelliler, “bedensel ve zihinsel engelliler” olarak sınıflandı...

Şifayı Veren Hüda´dır Başkasına Meyletmem
37. Sayı

Şifayı Veren Hüda´dır Başkasına Meyletmem

‘Hastalandığım zaman bana şifa veren O’dur.’ (Şuara Suresi,80) ayet-i celilesi ile şifa arayanlardan ‘Yaptım, oldu!’ ya döndük ilim kisvesi altında. Birçok isim al...

Yunus
37. Sayı

Yunus

Nakşedilmiş yer mülkünde Misk-i amber güldü Yunus. Sevgi yüklü dil köşkünde Nur çağlayan seldi Yunus.   Merhametle dolu özü Aydan arı nuran yüzü Bir pınardı zülâl s...