10. Sayı


10. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm

Merhabalar efendim,   Âlemler nura gark oldu Efendim doğduğu gece   Asırlar önce O’nun doğduğu gece anlam kazandı aslında kâinat. Mana cûş u hurûşa geldi. Bütün mevcûdât secde etti aziz Ruhâniyetine elest bezminde olduğu gibi… Şirkin, küfrün, cehâletin… beli kırıldı mübarek nefesiyle. Dumura uğradı gönül gözlerini kör edenler, idraklerini perdeleyenler, yetimi itip-kakan, fakiri hor gören, mazluma zulmeden kan içiciler. Ve Aşk, mahabbet, akıl, izan ve intizam hâkim oldu enfüste ve âfakta… Ne kadar da, Kitâb’ının ve bedii sözlerinin tesiri, o günkü gibi ser taç olsa da duru gönüllerde, Hasen ü Hüseyn’le yaşadı enin teessürü ümmet Kerbelâ’da. Muharrem… Telaffuzu bile mü’mini alır götürür, gark eder hüzne, kedere, derde. Girizgâhın verdiği sevinç ve hüzün aslında yüce Yaradan’ın insan için değişmez bir takdirdir. Efendimiz aleyhisselâm’ın dünyayı ...


Muharrem Orucu ve Aşûre Günü
10. Sayı

Muharrem Orucu ve Aşûre Günü

Muharrem ayı, hicrî takvimin ilk ayıdır. Muharrem’in birinci günü ise Efendiler Efendisi’nin (s.a.s), Mekke’den Medine’ye hicretinin 1433. yıldönümü… İslâm t...

Galata Mevlevihânesi
10. Sayı

Galata Mevlevihânesi

1492’de, Sultan Bayezid-ı Velî devrinde, Galata sırtlarındaki Theodore Manastırı’nın harabeleri üzerinde yeni bir bina yükseldi: Galata Mevlevîhanesi. Mevlânâ’nın yedi iklim d...

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (28)
10. Sayı

Ankâzâde Köstendilî Halîl Efendi’nin, Tûti İhsan Efendi’ye Mektubu (28)

Muhterem İhsan Efendi oğlum, Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize ve gönlü sizinle beraber bulunan kardeşlerimizin üzerine olsun. İhsan Efendi oğlum, Evliyanın sözlerine...

Ey Rabbim! Sanki Ben İbrahim´im
10. Sayı

Ey Rabbim! Sanki Ben İbrahim´im

Hz. İbrahim’im ben, Kâbe’de duvarları yükseltiyorum Oğlu İsmail’le, Ve yalvarıyorum Rabbime; Bu ıssız çölde, Ot bitmez kervan geçmez yerde, Kuşlar bile uçm...

Lale (Lala) Camii
10. Sayı

Lale (Lala) Camii

 Hz. Peygamber (aleyhissalâtü vesselâm) Efendimizin rûhaniyetinin manevî toplantı idare eylediği Camii Şerîf… “Lala Paşa Camii” veya “Lale Camii” olarak bili...

Tasavvufî Şiirler
10. Sayı

Tasavvufî Şiirler

 Tasavvufun menşeini teşkil eden Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz, aynı zamanda tasavvufî şiirlerin de membaıdır. Nasıl ki Ehl-i Sûfî, Peygamber Efendimizin çardağı altındaki yünden elbise...

Sûfîlerden Esintiler
10. Sayı

Sûfîlerden Esintiler

Ebû Osman Nişâburî kuddûse sirruh (298/910)   Sûfî zâhidlerden Ebû Osman Said b. İsmail Hirî Nişabur’da ikâmet ederdi. Aslen Rey’li idi. Şah Şucâ Kirmanı ve...

Hoşgörünün Sınırları
10. Sayı

Hoşgörünün Sınırları

 “Onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz. Siz, bütün kitaplara inanırsınız.” (Âl-i İmran, 3/119) İletişim araçlarının gelişmesiyle sınırları genişleyen dünya aynı ...

Ahlâk ve Âdâb
10. Sayı

Ahlâk ve Âdâb

Âdâb, edep kelimesinin çoğulu olup, her çeşit hatadan sakınmaya ilişkin bilgidir. (Tarifat) Yani, her çeşit hatayı bilmek ve bundan sakınmaktır. Her hata, kusur ve kabahat değildir. Onun için k...