H. İbrahim DURGUTLUOĞLU

Hacı Veyiszâde Mustafa (Kurucu) Efendi (k.s)

Hacı Veyiszâde Mustafa (Kurucu) Efendi (k.s)
24 Nis

...Onun bu halini bilen ve tatlı bir yarışa giren babası Hacı Veyis Efendi gece yatağından aniden doğrulur ve...

İslâm adına, insanlık adına ne varsa hayatında kemâliyle gözlemlenen şahsiyetlerden… Büyük âlim, olgun bir velî… Ömrünü ilme, irfâna ve bunlara sahip insanlar yetiştirmeye adamış tortusuz bir zirve insan… Kimilerine göre Konya’da Mevlânâ (k.s) Hz.lerinden sonra gönüllerde en çok yer eden, taht kuran Hakk dostu…

H. 1305/M. 1888 yılında Konya’nın Sedirler Mahallesinde dünyaya gelmiş, 5 Şubat 1960 tarihinde Konya’da vefat etmiştir. Babası Hacı Veyis Efendi, ilk tahsilini köyünde tamamladıktan sonra, Konya’ya gelmiş, Aladağlı Hacı Ahmet Efendi’den icazet alarak müderris olmuş ve yüzlerce talebe yetiştirdikten sonra, 1935 yılında vefat etmiştir. Hacı Veyis Efendi, oğulları İbrahim ve Mustafa Efendilerin yetişmesinde büyük rol oynamış, hâfız ve âlim olmaları için bütün gayreti ile çalışmış, netice de onların da ilmiye sınıfı içinde yer almalarını sağlamıştır.
Hani bizim ancak adını duyduğumuz kendisiyle pek tanışık olmadığımız, semtine uğramadığımız teheccüd var ya; işte Hacı Veyiszâde Efendi çocukluğundan beri o namazı hiç kaçırmamış…

Onun bu halini bilen ve tatlı bir yarışa giren babası Hacı Veyis Efendi gece yatağından aniden doğrulur ve “Hanım Mustafa bizi geçiyor” der, hemen teheccüde dururmuş.

Hacı Mustafa Kurucu Efendi, ilk tahsilini babasından almış, Sedirler Mahallesi Sıbyan Mektebinde okumuş, babasının da hafızlık hocası olan Bekir Hoca Efendi’den hafızlığını tamamladıktan sonra Konya’nın tanınmış âlimlerinden fıkıh, tefsir, hadis, ahlâk, hikmet ve İslâm tarihi okuyarak icazet almıştır. Konya’da kurulan Islâh-ı Medâris müderrislerinden Şeyhzâde Ziya Efendi’den Arapça, Cebir ve ferâiz tahsil etmiş, Sultan Selim Camii Hatibi Mesnevi-han Sıdki Dede’den Farsça öğrenmiş, tasavvufî ilimler üzerinde durmuş, keskin zeka ve anlayışı ile kısa zamanda kendini yetiştirerek tanınmış din bilginlerinden biri haline gelmiştir.

Türkçe, Arapça ve Farsça’sının çok kuvvetli olduğu bilinen Hacı Veyiszâde merhum, hocası Ziya Efendi’nin babası Şeyh Mehmet Bahaeddin Efendi’ye intisap etmiş, bâtınî ilimlere sahip olmuş, bu sebeple gerek şeyhine ve gerekse onun oğlu Ziya Efendi’ye büyük saygı ve bağlılık göstermiştir.

Bu büyük insan, ilim ve irfanı toplayıp yaşayarak gönüllere taht kurmuştur.

Talebelerinden öğrenildiği kadarıyla sabah namazı camiye gider, namazdan sonra aşr-ı şerif okur ve İmam-ı Azam Efendimizin tesbihatını yapar, işrak namazına kadar sohbet ve irşat ile gönülleri coşturur, işrak namazını kılarak evine dönerdi. Eğer okullar açıksa dersine hazırlanırdı. Ders konusunda çok titizdi, hiç aksatmazdı. İmam Hatip Lisesinde tefsir, hadis, kelam, Arapça ve fıkıh derslerine giriyordu. Ders


H. İbrahim DURGUTLUOĞLU diğer yazıları