15 Haziran 2024
Ali KARAKAYA

Bir Mürşide Bağlanmanın Önemi

Bir Mürşide Bağlanmanın Önemi

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve sadıklarla beraber olun. (Tevbe Suresi, 119)

Biz insanlar tabiatımız itibariyle sosyal varlıklarız. Yani kendimiz gibi başka insanlarla ilişki, iletişim içerisine giren hatta girmek zorunda olan, bu ilişki ve iletişim esnasında da yerine göre karşı tarafı etkileyip ve karşı taraftan etkilenip, bir şeyler öğrenen, değişen, yenilenen ve gelişen varlıklarız. Başkalarıyla ilişki ve iletişimimiz bize sadece olumlu yönden bir katkı yapmaz. Olmamış, ham ruhlarla bir arada bulunmak, gönlümüzde yıkıcı duyguların hayat bulmasına, kendimiz hakkında kuşkulara kapılmamıza, farkında olmadan da olsa bir kısım kötü huyları ve alışkanlıkları onlardan almamıza veya onlara vermemize bir araç olabilir. Bundan dolayı Allah Kur'an-ı Kerimde bizlere sadıklarla, doğrularla beraber olmamızı emreder. Zaten atasözü olan “bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim” sözü de bu hakikati ifade eder. İşte gerçek bir Mürşide bağlanmak, mürşidin yardımı ve etkisiyle, kişi için yeni bir kişiliğe, sağlam ve doğru bir karaktere adım atmaya, takva dairesine girmeye, Allah’ın rızasını kazanma yörüngesinde hareket etmeye başlamaya neden olabilir. Çünkü gerçek bir Mürşid sağlam bir kişiliği olan, kendini kötülüklere kapatmış, İlahi rıza eksenli yaşamı kişilik haline getirmiş bir kişidir. Aynı zamanda kendisine bağlananları, kendisinin (mürşidin) benimsediği yaşam biçimine, yani takva dairesine sevk etme, İlahi rızayı arayan, kendini kötülüklere kapatan bir insan haline gelmeye doğru irşat etme gücünü de sahiptir. Kişi herhangi bir cemaate, tarikata katılmadan bir şeyhe bağlanmadan, yalnız başına İslam’ı yaşamaya gayret edebilir. Fakat yalnız başına kalkışılan bu iş henüz yürümeyi yeni öğrenmeye çalışan bir çocuğun durumuna benzer. Bundan dolayı sık sık düşmeler yaşanması doğaldır. Fakat kişi geçekten etkilendiği, İslam’ı bilen ve hayatı ile bütünleştirmiş, kendisine bağlananları terbiye etme yeteneği ve yetkisine sahip bir Mürşide el verdiği zaman, artık yeni yürümeyi öğrenen çocuğun elinden devamlı tutan ve onu düşmelerden koruyan bir el gibi, kendisine  yol gösteren ve yollar açan bir kaynak ve yardımcı edinmiş olur. Yani artık günahlara karşı mukavemeti artar, İslami yaşam biçimini benimsemesi kolaylaşır. Bu açıdan bir Mürşide bağlanmak kesinlikle çok faydalı hatta zorunludur.


Ali KARAKAYA diğer yazıları