Prof. Dr. Ali AKYÜZ

Allah’a Saygı Peygamber(ler)e Saygı
1. Sayı

Allah’a Saygı Peygamber(ler)e Saygı

Genelde bütün peygamberlere, özelde Hz. Muhammed’e saygı ve hürmet göstermek, müslüman olmanın en temel şartıdır.