33. Sayı


33. Sayı 'nın PDF'ini indirmek için tıklayınız.

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

Merhabalar Kıymetli Gönül Dostlarımız;   Donandı her yer kandiller ile Doldu camiler müminler ile Zikr-u tesbihler, saf diller ile Sana eylerler ey şehr-i Ramazan Hoş safa geldin ey şehr-i Ramazan   Evet, gönül isterdi ki Ramazan-ı Şerîf’i her sene olduğu gibi bu sene de aynı dizelerle karşılayabilseydik… Ancak bu Ramazan farklı maalesef. Gönüllerimiz buruk, boynumuz bükük, gözlerimiz ise yaşlı... 11 ayın sultanı olan şehr-i Ramazan’ı orucuyla, hatim, teravihiyle, vaaz ve sohbetleriyle evlerimizde geçireceğiz bu yıl anlaşılan. Zekât, fitre ve sadakalarımızı belki de sanal ortam üzerinden vereceğiz bir yetimin başını okşamadan, ihtiyaç sahibine kardeşçe dokunamadan… Şaşırtıcı tarafı ise bütün bunlara, insanlıktan çıkmış bir kesimin sebep olması. Öyle ki birinin yaptığı hatanın bedelini bütün insanlık ödüyor şimdilerde. Aslında Nûh Tufanı gibi geçmişte de örnekleri olan bir husus bu. Bu seferki ise modern ...


Bir Gün Karşına Bir Gayrimüslim Çıkarsa
33. Sayı

Bir Gün Karşına Bir Gayrimüslim Çıkarsa

Senelerdir gayrimüslimlerin arasında kaldım. Onlarla –ister istemez- içli dışlı oldum. Çok sayıda arkadaşlarım da oldu. Fakat içimde öyle bir arzu vardı ki... Keşke onlardan birinin hidayetin...

Kalplere Ok Gibi Tesir Eden Şiir Hangisidir?
33. Sayı

Kalplere Ok Gibi Tesir Eden Şiir Hangisidir?

Ah Kuddûsî Efendi! Mürşid-i âgâh idi Tâir-i kudsî gibi Firdevs'i kıldı âşiyân                   ...

Aciz Nefsim ve Namazım - 1
33. Sayı

Aciz Nefsim ve Namazım - 1

Her şeyin sahibi, Malik-ül Mülk olan Cenab-ı Hakk’a (c.c.), mahlûkatı adedince hamdolsun. Resul-ü Kibriya (sallallahu aleyhi vesellem) Efendimize, Cenabı Hakk’ın (c.c) ilmi adedince...

Gözün Takvası - İmam Gazali, Abidlerin Yolu
33. Sayı

Gözün Takvası - İmam Gazali, Abidlerin Yolu

İnsanın ayakları Cennet bahçelerinde gezmek, elleri, ağaçlarındaki meyveleri toplamak, gözleri, ahrette Cenâb-ı Hakk’ın cemâlini görmek için yaratılmıştır. Göz takvası, gözün haram şeyler...

Pir Abdulkadir Geylani Hazretlerinin Mührü ve Duası
33. Sayı

Pir Abdulkadir Geylani Hazretlerinin Mührü ve Duası

Rahman ve Rahim olan Allah’ın (c.c) Adıyla. Allah’ım, imamı, Ümmeti ve çobanı ıslah et! Ve gönüllerini hayırlarda birleştir! Ve şerden uzaklaştır! Allah’ım (c.c), Sen ...

Bir Sahabi Tanıyalım
33. Sayı

Bir Sahabi Tanıyalım

"Sahabe” kelimesi sözlükte “bir kişiyle birlikte bulunmak, onunla dost arkadaş olmak” anlamındaki sohbet kökünden türeyen sahȃbe (sȃhibin çoğuludur). Sahȃbe il...

el-Mekki, Niyet İle İlgili Meseleler
33. Sayı

el-Mekki, Niyet İle İlgili Meseleler

Zikir, kalpte Allah Teâlâ’ya (c.c) yakın olma yolları bakımından fikir ile karışabilir. Zikir, unutulanı açığa çıkarmak ve şükrü hatırlatmaktır. Fikir ise, herhangi bir şeyi beyinde tasavvur ...

Gel Dosta Gidelim Gönül
33. Sayı

Gel Dosta Gidelim Gönül

Bir nazarda kalmayalım gel dosta gidelim gönül Hasret ile ölmeyelim gel dosta gidelim gönül Hakkın haberin gelmeden, ecel yakamız almadan Azrail hamle kılmadan gel dosta gidelim gönül ...