05 Aralık 2021

H. İbrahim DURGUTLUOĞLU

Tecelli ve Zuhûr
16. Sayı

Tecelli ve Zuhûr

Tecelliden nâsib erdi kimine Kiminin maksûdu bundan içeri

Benliğin Bilinmesi ve Eğitilmesi
13.Sayı

Benliğin Bilinmesi ve Eğitilmesi

Yûnus canını terk et, Bildiklerini terk et. Fenâ bulmayan suret, Şâhına vâsıl olmaz.

Yokluk Kapısı
12. Sayı

Yokluk Kapısı

Ben yeryüzünde kendime bir halife yaratacağım. (Bakara, 2/30)

Halk İçinde Hakk İle Olmak
11.Sayı

Halk İçinde Hakk İle Olmak

Allah görüyor dâim, gâfil olma bundan Menkıbe geldi, dinle kardeşim candan...

Gerçek Yûnus Emre
10. Sayı

Gerçek Yûnus Emre

Adımız miskindir bizim, Düşmanımız kindir bizim.

Ameller Niyetlere Göredir
9. sayı

Ameller Niyetlere Göredir

“İnneme’l-a’mâlü bi’n-niyyât ve innemâ likülli emrin mâ nevâ”

Gönülden Gönüle Mesajlar
8.sayı

Gönülden Gönüle Mesajlar

Anne-babanı arayıp sor, küçükte olsa hediyeler al, gönüllerini yap.

Tasavvufun Rûhu
7.Sayı

Tasavvufun Rûhu

Şeriat-tarikat-hakikat ve marifet sütunları üzerinde kurulmuş olan tasavvuf mektebi asırlardır gönülleri Hakk’ın ebedi ve ezeli nûruna yaklaştırmak, o İlahi ve kudsi ışıktan aydınlanmalarını sağlama

Aşkta Yok Ol, Kavuşmak Budur
5.sayı

Aşkta Yok Ol, Kavuşmak Budur

Âh mine’l-aşkı ve hâlâtihî Ahraka kalbî bi-harârâtihî

Hacı Veyiszâde Mustafa (Kurucu) Efendi (k.s)
3.Sayı

Hacı Veyiszâde Mustafa (Kurucu) Efendi (k.s)

...Onun bu halini bilen ve tatlı bir yarışa giren babası Hacı Veyis Efendi gece yatağından aniden doğrulur ve...