SON SAYI
1. Sayı
es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh
Din kardeşlerimiz, gönül dostlarımız!
PDF Halini indirmek için tıklayınız
 
Şahadet ve Namaz
Abdullah DEMİRCİOĞLU
LinkedIn Google+ Facebook Twitter Addthis

Bilindiği gibi Müslüman olmanın ilk şartı şahadet kelimesini söylemektir. Bundan sonra İslâm dininin en önemli emirlerinden biri namazdır. Bu ibadet, en büyük ve en faziletli ibadettir. Hatta imanın muhafaza edilmesine sebeptir.

Beş vakit namazı kılmayanların imanları zayıflar ve kendilerinin de zamanla tepetaklak yuvarlanarak imandan çıkmalarından korkulur.

“Allah sizlerin imanlarının zâyi olmasını istemez.”(Bakara, 2/142)

İbrâhim (a.s), “Rabbim, benimle birlikte zürriyetimi de namaz kılanlardan eyle!” (İbrâhim, 14/40) diye dua ederdi. İşte, peygamberlerin hemen hepsinin namaz hakkındaki duaları, dilek ve temennileri Kur’an’da geçer.

İsmail (a.s) hakkında da şöyle buyrulur:

“O, ailesine, namazı ve zekâtı emrederdi. O, Rabbinin katında sevilen ve razı olunanlardandı.”(Meryem, 19/55)

Ayetlerden anlaşılacağı üzere, namaz Allah (c.c) tarafından râzı ve hoşnut olunmaya sebeptir. Dinî emirlerin hemen hepsi Cebrâil (a.s) tarafından O’na (s.a.s) bildirildiği hâlde, namaz Cenâb-ı Allah tarafından İsrâ gecesinde huzuruna çağırılmakla farz kılınmıştır. Mirac’da göklere, onun katına çağırılmış ve orada elli vakit namaz farz kılınmış, sonra da beş vakit olarak hafifletilmiş, fakat ecir ve mükâfat olarak elli vakit olarak ihsan edilmiştir.

 

Namaz Ayırıcıdır

Müminlerle kâfirleri ayırır. İnkâr etmedikten sonra, tembellik veya başka sebeplerden dolayı namaz kılmayanlar yine Müslümandırlar. Fakat kusurlu ve günahkâr Müslüman olarak addolunurlar. Kılmadıklarından dolayı mesuldürler ve Cenâb-ı Allah’a mutlaka hesap vereceklerdir.

Rasûlullâh (s.a.s) buyuruyorlar:

“Bir kimsenin şirk yahut küfür arasındaki ayırıcı durum namazı terk etmesinde belli olur.”

Bu hususta ikinci hadis de başka bir yöne işaret eder:

“Biz Müslümanlarla, bizim dışımızdakiler arasında en ayırıcı özellik namazdadır. Namazı kim terk ederse, o mutlaka küfre mûcib bir fiili irtikâb etmiştir.”

Bu hadisin tercümesi dikkate mûcibtir. Akâid ve fıkıh ulemasının dedikleri de çok önemlidir. Bu husus ileride gelecektir.

4

20/12/2018 Şahadet ve Namaz

4

09/03/2018 Bir Gün Gelecek…

4

29/10/2017 Tasavvuf yolunu tuttum giderim

4

29/10/2017 Doğru ve Sağlam İtikad

4

17/07/2017 Dua Üzerine

4

23/02/2017 Kandiller ve Hadiselere Bakış

4

23/02/2017 Bütün Müslümanlar, Bütün Maneviyat Erleri, Kardeşlerim

4

26/10/2016 Zaman Gelecek ki…

4

25/10/2016 DİYALOG

4

09/03/2016 Emaneti Yüklenmek

4

31/01/2016 Beşeriyetin İhtiyaçları; İlim ve Kur’ân-ı Kerîm

4

31/10/2015 Bir Hadîs-i Şerîf Üzerine

4

30/07/2015 Şehr-i Ramazan

4

28/02/2015 Rabıtanın Mahiyeti?

4

16/11/2014 Kul Hakları

4

03/06/2014 Mekke Ve Medine’nin Fazileti

4

09/02/2014 Doğru Söylediyse Kurtuldu

4

17/09/2013 Biz Neredeyiz?

4

25/05/2013 İlim Üzerine

4

16/02/2013 Temel İki Kaynak

4

03/11/2012 Dinî Hassasiyet

4

11/08/2012 Kur’ân ve Sünnet’te Veli Kavramı

4

11/03/2012 O’ndan Af Dileyiniz!

4

29/12/2011 Zikrullâhın Feyz ve Bereketleri

4

06/10/2011 Hasb-i Hâl / İntibalarım

4

28/06/2011 Üç Aylar ve Oruç

4

15/04/2011 Kutlu Doğum ve Kaside-i Bür`e

4

26/02/2011 Hayat Veren Davet

4

25/12/2010 Zamânı Durdurun

4

25/12/2010 M⠑Adette Lehâ

4

12/10/2010 Eğitim ve Öğretim Yılı Münasebetiyle

4

08/08/2010 Rahmet ve Mağfiret Ayı

4

22/07/2010 Dört Unsur

4

22/07/2010 Ne Olurdu

4

04/04/2010 Hz. Peygamber´in Yüksek Ahlâkı
 
 
Muridan.com 7kubbe.net Facebook/AbdullahDemircioğlu Facebook/7KubbeSufiGençlik Sufi Galeri YouTUBE
Zuhur Dergisi  | Tüm Hakları Saklıdır © 2010 (Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası : (0 533) 474 70 26 ) Tasarım & Yazılım : Networkbil.Net